Nordiska mästerskapen i cheerleading 2025

Nordiska mästerskapen i cheerleading 1–2 februari 2025 Helsingborg Arena – Helsingborg

“Vi ser verkligen fram emot att få välkomna så många nordiska cheerleaders till vår stad. Genom vårt omfattande och långsiktiga samarbete med Svenska Cheerleadingförbundet är Helsingborg på god väg att på djupet integrera cheerleading i vår stad, vilket känns rätt inte bara utifrån ett sportsligt perspektiv utan också mot bakgrund av de fina värderingar kring gemenskap och tillit som existerar inom denna dynamiska idrott” – Henrik Gidlund

* med reservation för ändringar – se arrangörens/föreningens webbplats.

Webbplats: www.hbgarena.se
Facebook: facebook.com/helsingborgarena