Hbg.Nu – tävlingspolicy

Hbg!Nu – tävlingspolicy

Från den 1 januari 2019 gäller en ny spellag som öppnar upp för lotterier i sociala medier. Men – Facebook tillåter inte denna typ av “knep” för att få hög räckvidd, Facebooks officiella regler måste alltså fortfarande följas.

Regler för tävlingar på Facebook
Tävlingar får inte bedrivas på personliga tidslinjer enligt Facebooks regler. D.v.s det får inte krävas att inlägget ska delas på en tidslinje för att delta i tävlingen. Varken vänners tidslinje, eller en egen. Det får inte krävas att det ska taggas vänner i inlägget/tävlingen för att delta i tävlingen.

Om detta görs, riskeras Facebook-sidan att stängas ner av Facebook.

Att kräva att deltagaren ska gilla inlägget/tävlingen på Facebook är tillåtet enligt Facebooks regler. Men, Hbg!Nu gör inte det, för vi anser att man ska gilla något för att man just gillar det och inte för att man blir tillsagd eller “tvingad” att göra det.

Regler för tävlingar på Instagram
Är i stort sett samma som för tävlingar på Facebook. Mer info här!

Tävling inte lotteri!
För kampanjer på Facebook och Instagram får det alltså inte vara lotteri, utan måste innehålla någon form av prestation.

Tävlingsregler – Hbg!Nu
Varje deltagare i tävlingarna måste inneha en fullständig version av Facebook, ett giltigt personligt Facebook-konto/profil, eller dito Instagram.

Minimiåldern för t.ex Facebook och Instagram är 13 år. För vissa tävlingar om t.ex biljetter till olika evenemang, är det åldern för att komma in på evenemanget som gäller.

Tävlingen arrangeras av Hbg!Nu och är aldrig på något sätt sponsrad, organiserad, stödd, administrerad av eller knuten till Facebook eller Instagram.

Genom att delta i tävlingen godkänner du tävlingsreglerna här.

Tävlingsdatum
Tävlingen pågår fr.o.m det datum, t.o.m det datum som anges i inlägget/tävlingen.

Vinnare
Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury från Hbg!Nu. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.

Vinnarna presenteras angivet datum på webbplatsen och/eller Facebook/Instagram.

Vinster kan inte lösas in eller bytas mot t.ex kontanter eller något annat.

Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuella transporter, hämta vinster eller eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.

Om vinsten i tävlingen är värd mer än 3% av prisbasbeloppet måste vinnaren betala vinstskatt.

Anställda på Hbg!Nu får inte delta i tävlingarna.

Webbplats: hbg.nu
Facebook: facebook.com/hbgnu