Hundbad – Helsingborg

I Helsingborg finns sex hundbad där hundar tillåts. Baden ligger i Domsten, Hittarp/Laröd, Rydebäck och på Vikingstrand, Råå vallar, Örby Ängar.

Domsten
Stranden 60 meter söder om Stejlebacken till 40 meter norr om samma väg.

Hittarp/Laröd
Stranden från korsningen Serpentinvägen-Södra Kustvägen och 100 meter norrut längs Södra Kustvägen.

Rydebäck
Stranden från Rya golfbanas södra gräns och 100 meter söderut.

Vikingstrand
Stranden söder om parkeringsplatsen och 85 meter söderut.

Råå vallar
Stranden norr om Råå kallbadhus fram till i höjd med Råå södra skolas norra gräns.

Örby ängar
Stranden från gångvägen vid norra delen av avloppspumpstation Örby och söderut 220 meter.