Millencolin + No Fun At All + Satanic Surfers

Sveriges tre största skatepunkikoner slår sig samman för gemensam turné 13 april 2024 Helsingborg Arena – Helsingborg.

Millencolin, No Fun At All och Satanic Surfers var alla ledande inom vad som under mitten av nittiotalet fullkomligen exploderade för att bli den världskända och respekterade svenska skatepunkscenen.

* med reservation för ändringar – se arrangörens/föreningens webbplats.

Webbplats: www.hbgarena.se
Facebook: facebook.com/helsingborgarena