Helsingborgs Idrottsmuseum

Helsingborgs Idrottsmuseum – Föreningen Idrottsarkivet

FIA:s ambition är att visa upp, dokumentera idrott med anknytning till Helsingborg, väcka intresse, minnas profiler och stödja talanger inom vår region. Hur vi gör det har ändrats över tiden, och det kommer säkert att hända igen.

För barn och ungdom
Ett besök hos oss kan vara ett behövligt avbrott i den konventionella undervisningen. En känsla eller en upplevelse ger dessutom bättre stöd för minnet än om man bara hör eller läser om samma sak.

Vi har många krafter som verkar på frivilligbasis. Inkomster från medlemsavgifter, sponsorer, inträde, uthyrning & servering, donationer kan därför oavkortat användas till att driva museet och kan komma idrotten tillgodo.

Webbplats: www.hbgidrottsmuseum.se
Facebook: facebook.com/hbgidrottsmuseum