VMA – Hesa Fredrik

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten som används vid allvarliga olyckor och störningar i viktiga samhällsfunktioner där allmänheten kan utsättas för fara. Det finns två typer av VMA – varningssignal och informationsmeddelande.

Varningsmeddelande
Varningsmeddelande sänds genast när det är omedelbar risk för skada på liv, hälsa, egendom eller miljö. Varningsmeddelandet består dels av meddelande i radio och TV och kan även bestå av ett utomhuslarm.

Informationsmeddelande
Informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet för att förebygga eller begränsa skador på liv, hälsa, egendom eller miljö.

Utomhuslarmet testas en gång i kvartalet
Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen, även kallad Hesa Fredrik, fungerar. Samtidigt görs allmänheten uppmärksam på att signalen finns.

Testerna sker den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december klockan 15.00. Då hörs signalen för viktigt meddelande och Sveriges Radio läser upp information om provet. Testet avslutas klockan 15.05 med signalen för faran över.

Signalen låter oavbrutet i sju sekunder, sedan följer fjorton sekunders tystnad. Signaltestet pågår under minst två minuter. Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Om signalen hörs i skarpt läge
Gå inomhus
Stäng alla dörrar, fönster och om möjligt ventilation
Lyssna på Sveriges radios P4 eller se på TV eller text-TV
Ta del av information på webbplatsen Krisinformation.se
Ta del av information från informationsnumret 113 13

Källa: Krisinformation Hbg Nu - extern länk!

G Pettersson 2022-03-03