Våffeldagen – Jungfru Marie bebådelsedag

Firandet av Våffeldagen har en intressant och annorlunda bakgrund. Idag firas dagen oftast inte mer än att vi äter just våfflor – men dagen har sitt ursprung i Jungfru Marie bebådelsedag som är en kristen högtid som firas nio månader före julafton.

Våffeldagen är alltid den 25 mars
Vårfrudagen är ett annat namn för Våffeldagen, våffeldagen infaller samma datum varje år, den 25 mars. Namnet våffeldag kommer troligtvis från att vårfrudag uttalades felaktigt och blev till vafferdag, därifrån gick det i vissa dialekter över till vaffeldag och vaffla som är en äldre variant av ordet våffla och våffeldagen var född.

I katolska kyrkans kalender, som infördes i Sverige i samband med landets kristnande, är det en av flera helgdagar som firas till jungfru Marias ära. I den kristna historien handlar bebådelsen om när Maria fick budskapet av ängeln Gabriel att hon skulle föda Guds son. Eftersom födelsen inträffade den 25 december äger Marie bebådelsedag rum nio månader tidigare, det vill säga den 25 mars.

Varför firar vi våffeldagen?
Vårfrudagen användes för väderspående och betraktades som en vädermässig vändpunkt. Så mycket snö som det fanns på taken denna dag, skulle det också finnas på marken till valborg.

Något att göra med Jungfru Maria har våfflan alltså inte, däremot finns en annan religiös koppling. De första våffeljärnen var en utveckling av oblatjärnen, som användes för att baka oblater till nattvarden – och när våfflorna började bakas på kontinenten på 800-talet skedde det som så mycket annat först i klostren.

När började vi äta våfflor?
Våfflor har medeltida anor, men den moderna våfflan är ett arv från sent 1800-tal. Ingredienserna vitt mjöl, ägg, smör, vispgrädde och sylt utgjorde ofattbara lyxvaror för de flesta i det svenska bondesamhället.

Ska man vara petig så finns det två stycken våffeldagar, dagens datum som ses som den internationella våffeldagen utifrån svenska våffeldagen samt 24e augusti, då amerikanska våffeldagen firas. Just det datumet blev det första våffeljärnet patenterat i USA 1869 av uppfinnare Cornelius Swarthout.

G Pettersson 2021-03-02

Källa: Nordiska museet Hbg Nu - extern länk!