Tobakslagen – 2019

Från och med den 1 juli 2019 börjar den nya tobakslagen att gälla. De nya bestämmelserna ska bland annat ge fler rökfria miljöer utomhus.

Riksdagen har röstat igenom en ny tobakslag, lag om tobak och liknande produkter.

Vad?
Det kommer inte längre att vara tillåtet att röka på uteserveringar, vid entréer, busshållplatser, perronger, lekplatser samt inhägnade platser huvudsakligen avsedda för idrottsutövning bl.a. Rökförbudet utvidgas även till att gälla elektroniska cigaretter och örtprodukter för rökning.

Vad?
Cigaretter och pipor.
Vattenpipa, även med annat innehåll än tobak.
E-cigarretter.

“Tanken med det utökade förbudet är både att ge fler människor möjlighet att vistas i offentliga miljöer utan att utsättas för rökens negativa effekter och att minska den sociala exponeringen av rökning, något som man hoppas ska bidra till att färre ungdomar börjar röka.” – Pierre Melkersson, Länsstyrelsen Skåne

Källa: folkhalsomyndigheten.se ‎Hbg Nu - extern länk!