Småbarn och värmen

Sommarvärmen kan bli en allt för kraftig hetta för våra små. Det här gäller speciellt i bilar och barnvagnar där våra barn ofta vistas och där temperaturen bara på ett par minuter kan stiga till farliga nivåer.

Värmeslag uttorkning och vätskebrist
Alla kan få värmeslag om kroppens förmåga att styra sin temperatur inte fungerar. Det sker oftast när det är ordentligt varmt ute och luftfuktigheten är hög. Vätskebrist och uttorkning uppstår när kroppens vätskebalans är för låg.

Bebisar och små barn torkar lätt ut bland annat för att deras kroppar är så små och då innehåller mindre vätska än en vuxens, och för att de inte alltid talar om när de är törstiga och behöver dricka. Små barn behöver man erbjuda dryck och se till att de verkligen dricker. Man bör vara uppmärksam på om barnet kissar mindre än vanligt, eftersom det är ett tecken på att det druckit för lite.

Värmeslag eller vätskebrist kan vara livshotande, särskilt för små barn för att de oftast inte fått igång sin förmåga att svettas och blir därför extra känsliga för värme.

För att minska risken för värmeslag bör bebisar få hjälp att dricka mer när det är varmt.

Ett bra knep för att kontrollera barnets temperatur är att känna efter med ett finger i nacken. Känns barnet lagom varmt är allt som det ska.

Ställ aldrig barnvagnen i solen
På varma soliga dagar bör ni klä barnet svalt och se till att ni vistas mycket skuggan. Små barn ska aldrig vara i direkt solljus under dagens varmaste timmar. Om barnet sover i barnvagnen, låt aldrig vagnen stå i solsken.

Det kan innebära direkt livsfara och värmen kan stiga enormt under suffletten, speciellt om man hängt för ett tyg. Se till att vagnen hela tiden står i skuggan. För att undvika insekter och smådjur kan man använda ett insektsnät över vagnen.

Symtom på värmeslag
– Kroppstemperaturen är över 40 grader
– Yrsel, irritation och förvirring
– Snabb puls
– Rödflammig, torr hud
– Huvudvärk
– Illamående och kräkningar
– Synstörningar

Om du tror att ditt barn fått värmeslag behöver du söka vård så fort som möjligt. Se också till att ta barnet till en sval plats och hjälp till att kyla ner kroppen, till exempel med en blöt handduk.

Symtom på vätskebrist
– Muntorrhet
– Huvudvärk
– Yrsel
– Trötthet
– Barnet kissar lite eller inget alls och är slött

Om du tror att barnet har vätskebrist, se till att det dricker något på en gång. Om barnet är kraftigt uttorkat behöver ni akut söka vård. Då behöver barnet få vätska i form av dropp för att snabbt återfå vätskebalansen.

Man kan söka vård direkt på en vårdcentral eller en akutmottagning – man kan alltid ring 112 om det är akut.

Att barn och hundar lämnas kvar i bilar under varma dagar, kan innebära direkt livsfara.