Var är “ditt” skyddsrum?

Det är en vanlig uppfattning att man tillhör ett visst skyddsrum i sitt närområde. Men så är det faktiskt inte – vid fara under höjd beredskap ska du ta dig till det skyddsrum eller skyddande utrymme som är närmast.

Ett tips är att ta reda på var närmaste skyddsrum finns där du bor och ofta befinner dig.

I Sverige finns cirka 65 000 skyddsrum med plats för ungefär sju miljoner människor. Skyddsrummen finns spridda i olika typer av byggnader, såsom bostadshus och industrifastigheter.

Det är inte tanken att skyddsrummen ska räcka till hela befolkningen. Skyddsrummen är i första hand en möjlighet i områden som är svåra att utrymma, till exempel större tätorter eller städer. Bor man på landsbygden kanske man själv har en källare eller något liknande som kan vara ett alternativt skydd.

Ett skyddsrum är en del av en byggnad med förstärkta väggar och dörrar som kan stå emot tryckvågor från bomber, brand och bråte från rasande hus. Alla skyddsrum och byggnader med skyddsrum ska vara märkta med en skylt som har en orange fyrkant med blå triangel och texten SKYDDSRUM.

Skyddsrum i Helsingborg
Skyddsrumskartan MSB, här kan du se var ditt närmaste skyddsrum ligger – MSB:s skyddsrumskarta

Varje skyddsrum finns markerat och klickar man på markeringen så får man uppgifter om skyddsrummet. Du kan också söka i textfältet på gator eller områden.

I dag används en del skyddsrum som exempelvis cykelförråd, vilket är okej om fastighetsägaren kan ställa i ordning det på 48 timmar.

Källa: MSB Hbg Nu - extern länk!

G Pettersson 2022-02-02