Sankta Maria kyrka – Helsingborg

Denna vackra gotiska tegelkyrka är en historisk skatt från 1300-talet som vittnar om viktiga händelser i Helsingborgs historia.

Kyrkan är en av stadens äldsta byggnader. Helsingborg delar en del av sin historia med Danmark och kyrkan var ursprungligen en av Danmarks största stadskyrkor. Den byggdes på den dåvarande strandlinjen precis nedanför Landborgens brant.

Mariakyrkan har många kulturhistoriska inventarier med konstnärligt värde, bland annat krucifixet, silverskatten i sakristians källare och altarskåpet med scener ur Jesu och Marias liv.

Facebook: facebook.com/sanktamariakyrkaMariaforsamling