Policy för integritet och dataskydd

Policy för integritet och dataskydd

HbgNu – Persondatapolicy

Vilka personuppgifter behandlar HbgNu?
Vi behandlar endast personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

• Namn
• E-postadress

Hur får HbgNu tillgång till dina personuppgifter?
Hbg.Nu får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

• Uppgifter du tillhandahåller oss direkt.
• Uppgifter som registreras när du besöker webbplatsen, hbg.nu – och/eller postar en kommentar här.
• Uppgifter vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick.
• Uppgifter vi får när du svarar på enkäter och undersökningar – eller medverkar i tävlingar.
• Uppgifter vi får när du kontaktar, söker anställning hos, besöker eller på annat sätt tar kontakt med oss.

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev
Personuppgifter (namn och e-postadress) samlas in vid prenumeration på HbgNu´s nyhetsbrev, och sparas bara så länge du är prenumerant – och du kan när som helst avanmäla dig som prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina uppgifter.

När lämnar HbgNu ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag, och du har samtyckt till det.

Ansvar
HbgNu är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Rätt att begära information och att få felaktiga uppgifter korrigerade
Du har rätt att när som helst få tillgång till de personuppgifter vi har om dig och du kan begära att vi ändrar eller upphör att behandla dina personuppgifter genom att skicka oss en undertecknad begäran. Vid frågor beträffande HbgNu´s behandling av dina uppgifter är du välkommen att kontakta oss.

Om du vill veta om något/vad som finns registrerat om dig hos HbgNu, kontakta oss på: albinp@hbg.nu

Cookies – kakor
HbgNu:s webbplatser använder kakor. En kaka (cookie) är en liten textfil som sparas i din dator. Läs mer här!

Så här skyddas dina personuppgifter
HbgNu använder Loopia som leverantör av webbhotell och servrar. Loopia använder sig av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera informationen på ett säkert sätt. Till exempel SSL/TLS, PGP och envägs hash-algoritmer.

Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet.

Loopia har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

• informationssäkerhet
• incidenthantering
• riskanalys
• mjukvaruppdateringar
• säker konfiguration och hantering av enheter
• kontor och serverhallar
• mjukvaruutveckling

Loopias personal är också bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Persondatapolicy – Loopia Hbg Nu - extern länk!