Om hunden blir ormbiten

Med sol och värme kommer även huggormarna. Flest huggormsbett på hundar sker mellan april och november. Huggormen solar gärna på stenar och berg, och nyfikna hundar går gärna fram.

Blir din hund biten av en huggorm är det viktigt att hålla hunden så stilla som möjligt – ju mer hunden rör sig desto mer sprids giftet i kroppen. Efter ett ormbett dröjer det ofta 30 minuter, ibland flera timmar, innan giftet når blodcirkulationen. Om hunden rör på sig kan detta påskynda upptaget av gift till blodbanorna, och risken är större att hunden blir allvarligt påverkad.

Även om hunden verkar opåverkad till en början kan symptomen visa sig när som helst under de första 48 timmarna. Därför ska du omgående ta hunden till veterinär. Blir hunden riktigt dålig av giftet från ormen så finns det idag effektiva serum.

I Sverige finns bara en sorts giftig orm, huggormen, medan de andra två ormarterna, snok och hasselsnok, är ofarliga.

Symptom
Många hundar blir snabbt trötta och hängiga och svullnaden i ben eller nos kan bli dramatisk inom loppet av någon halvtimme. Svullnaden ömmar kraftigt och inspekterar man huden noggrant kan man ibland se ett eller två små nålsticksliknande hål, vilket är själva bettstället.

Svullnad i nosen är vanligen det som skrämmer hundägaren mest men det är ytterst sällsynt att en hund svullnar igen i andningsvägarna och får akuta problem att andas. I själva verkat är det farligare för hunden att bli ormbiten i benen eller i halsen än i nosen. En del hundar får inte värre symtom än svullnad, smärta och trötthet och då tillfrisknar de inom några dagar.

Behandling
Akut är det allra viktigaste att hålla hunden i stillhet. Ju mer hunden rör sig desto snabbare kommer giftet att pumpas ut i kroppen. Rör inte heller bettstället, försök inte suga, kyla, bandagera eller göra något annat, det kan också leda till att giftet sprids snabbare. Uppsök veterinär omedelbart!

En orm som blir överraskad eller känner sig trängd kan bita i självförsvar. Det är dock inte alltid huggormar injicerar något gift när de biter.

Tips om hunden blir ormbiten
• Håll hunden stilla. Om det är möjligt, bär hunden för att förhindra att giftet sprider sig i kroppen.
• Uppsök veterinär omgående.
• Undvik att behandla bettstället med egna metoder. Försök istället hålla hunden, och dig själv, lugn.

Ormar trivs på varma hällar, i högt gräs, i lövhögar, i öppna komposter, under uthus och i husgrunder. Huggormar äter främst sork och grodor och dras därför till platser där sådana djur finns såsom åkermark och diken.