Nordvästra Skånes Scoutmuseum

Tanken på ett Scoutmuseum föddes redan 1996 då tre Scoutledare träffades på initiativ av Eyre Wahlsten, för att diskutera bildandet av ett Scoutmuseum i Helsingborg.

1997 kallades till ett nytt möte där det beslutades om bildandet av ett Scoutmuseum för Nordvästra Skåne.

Webbplats: scoutmuseumet.se
Facebook: facebook.com/scoutmuseumet.se