Nödvärn – några enkla självförsvar

Det första du ska tänka om du hamnar i en situation där du kan utsättas för våld är att undvika det och försöka springa därifrån.

Är det möjligt att ta sig ur en hotfull situation utan att ta till fysiskt våld är det att föredra. Om någon kränker dig på något vis är det första du ska göra att säga ifrån, bestämt och tydligt. Att säga “Nej!” bestämt visar att du är någon man inte bråkar med. Om detta inte räcker bör du så snabbt som möjligt avlägsna dig från personen.

Men, att ha bara lite kunskaper i självförsvar och vara förberedd på att det kan ske kan innebära skillnaden mellan att bli utsatt för ett överfall eller att lyckas fly därifrån.

Självförsvar

Inom den svenska juridiken används termen nödvärn som förklarar under vilka förutsättningar det anses försvarbart för att exempelvis avstyra fara för liv och hälsa.

Självförsvar eller självskydd är att skydda sig själv, sina ägodelar och sitt hem vid fysiskt angrepp. Det behöver inte vara fysiskt våld, det kan lika gärna vara verbalt som används.

Nödvärnsrätt

Nödvärn är en ansvarsfrihetsgrund. En gärning som någon begår i nödvärn utgör brott endast om den med hänsyn till angreppets beskaffenhet, det angripnas betydelse och omständigheterna i övrigt är uppenbart oförsvarlig.

I dagligt tal heter det att inte mer våld än nöden kräver får användas.

Lagen tar upp fyra omständigheter då rätt att bruka nödvärn föreligger

  • Mot ett påbörjat eller överhängande brottsligt angrepp på person eller egendom
  • Mot den som med våld eller hot om våld eller på annat sätt hindrar att egendom återtas på bar gärning
  • Mot den som olovligen trängt in i eller försöker tränga in i rum, hus, gård eller fartyg
  • Mot den som vägrar att lämna en bostad efter tillsägelse
Sikta mot sårbara kroppsdelar

Om du hamnar i en situation där du måste använda våld är det bra att veta var du ska sikta in slagen. De primära målen är ögon, strupe, knän och testiklar (om det är en man). Under ett överfall där du blir fasthållen är det omöjligt för gärningsmannen att skydda alla dessa samtidigt.

Dansk skalle
Viktigt i alla moment här är att ställa dig så stabilt som möjligt. Är situationen sådan att du kan, så är en skalle mot näsan ett bra sätt att få tid att springa därifrån.

Ögon
Har du händerna fria så tryck allt vad du kan med tummarna mot ögonen, det orsakar stark smärta. Du kan även riva hårt över ögon och ansikte, på så sätt kan du skada ögonen – och få med dig DNA under naglarna.

Strupe
Slag mot strupen med armbåge eller knytnäve är otroligt effektivt. Ett slag rätt på struphuvudet skapar oerhörd smärta, men även att slå från sidan är bra. Skulle du ha armarna låsta är ett annat sätt att bita i halsen.

Knän/skenben/fötter
En spark mot knäskålen eller skenbenet ger en stark smärta, och på knäet gör att han får svårt att gå. Om du hålls i bakifrån, stampa på gärningsmannens fötter med klacken på dina skor.

Testiklar/skrevet
Ett slag mot testiklarna skapar chock, oerhörd smärta och till och med medvetslöshet. Det mest effektiva du kan göra är att ta tag i testiklarna och vrida om hårt. Det är också effektivt att sparka med foten rakt upp.

Andra mål som är bra att slå mot är öron och fingrar.

Detta kan låta brutalt – men i en situation där du är den som blir utsatt för ett överfall ska du inte ta hänsyn till vilka skador du kan ge gärningsmannen Det viktigaste är att du tar dig därifrån till säkerhet.

Kroppens vapen

När det kommer till självförsvar är (nästan) alla medel tillåtna tack vare lagen om nödvärn.

Det innebär att du får använda de vapen du har på dig för att bruka självförsvar, i första hand din kropp. Våra mest effektiva kroppsliga vapen är våra armbågar, knän, händer och vårt huvud. Man kan också använda t.ex mobilen, paraplyet eller en sten.

Däremot får du inte använda olagliga vapen.

Försvarsspray
En bra och enkel grej att ha med sig är försvarsspray. Det finns en hel del lagliga och olika varianter.

Finns att köpa på bl.a Apotea och Clas Olson, för ett hyfsat pris.

Här ett bra tips om någon hotar dig med kniv.