Konsul Olsson – Konsul Persson

En konsul är en tjänsteman inom en stats utrikesförvaltning. En konsul har framförallt i uppgift att i ett främmande land bevaka sitt lands intressen inom handel och sjöfart.

De två konsulerna, Petter Olsson och Nils Persson, kom att bli Helsingborgs mest betydande och dominerande personer vad avser stadens utveckling till en modern industristad under ca 50 år med början på 1860-talet. De bidrog till att förvandla Helsingborg från småstad till storstad.

Konsul Olsson

Petter Olsson, född 1830 i Fleninge, död 1911 i Helsingborg, var en svensk företagare och riksdagsman, verksam till större delen i Helsingborg.

Den driftige och framsynte Petter Olsson kom att bli en av de, för stadens utveckling, mest betydande personerna. Hamnar, järnvägar och industrier har genom Olssons energi blivit anlagda och bidragit till Helsingborgs uppsving vid slutet av 1800-talet.

Bland de industrier som Olsson helt eller delvis grundade i Helsingborg var en ångkvarn, tegelbruk, sockerbruk och gummifabriken/Tretorn + låg bakom flera av Helsingborgs järnvägsförbindelser. Dessutom låg han bakom utbyggnaden av Helsingborgs hamn där man tillförde fler hamnbassänger som var djupare och större än vad som funnits innan.

Konsul Olssons plats
Är ett torg i centrala Helsingborg, i anknytning till gågatan Kullagatan.

Läs mer på: Helsingborgs stadslexikon
Läs mer på: Wikipedia

Konsul Persson

Nils Persson, född 1836 i Allerum, död 1916 i Helsingborg, var en svensk konsul, företagare och riksdagsman verksam till största delen i Helsingborg.

Liksom konsul Olsson deltog konsul Persson i grundandet av flera andra Helsingborgsföretag. De båda dominerade under ett par decennier helt den industriella utvecklingen och bidrog därigenom till att förvandla Helsingborg från småstad till storstad.

Bl.a grundade han Skånska superfosfat- och svavelsyrefabriks AB, senare Kemira, samt Helsingborgs kopparverk AB och Helsingborgs Ångtegelbruk AB.

Konsul Perssons villa
Även känd som Essenska villan, var på sin tid den största privatbostaden i Helsingborg. Villan donerades 1923 till Helsingborgs stad.

Konsul Perssons plats
Är en plats på Söder i Helsingborg. Området där Konsul Perssons plats numera ligger var historiskt sett beläget strax vid strandkanten söder om Helsingborgs bebyggelse.

Läs mer på: Helsingborgs stadslexikon
Läs mer på: Wikipedia

“Persategel” – “Olsategel”

Det finns två vanliga tegelsorter som är specifika för Helsingborg eftersom de en gång har tillverkats här av lera från trakten.

Helsingborgstegel är tegel som kommer från Helsingborgs Ångtegelbruk AB. Tegelbruket låg i södra Helsingborg vid Gustav Adolfs gata med lertäkt ovanför i Närlunda.

I Helsingborg och nordvästra Skåne brukade man förr kalla det röda teglet från konsul Perssons ångtegelbruk för ”Persasten” eller “Persategel”, medan konkurrerande tegeltillverkaren konsul Petter Olssons gula tegel från Rögle tegelbruk kallades ”Olsasten” eller “Olsategel”.

Några byggnader i Helsingborg med “Persastenen” – Kärnan, Terrasstrapporna, Grand Hotell och stadsbiblioteket. En byggnad med “Olsastenen” – Magasinet på Kullagatan.

Man sa skämtsamt på den tiden att man kunde se på teglet var de två herrarna hade sina revir – röda vs gula byggnader.

G Pettersson 28 maj 2020