Jordbodalen – Helsingborg

Jordbodalens dalgång ligger utsträckt längs Gåsebäckens sträckning, från öster till väster i södra Helsingborg.

Här kan du följa den slingrande Gåsebäcken under en nästan två kilometer lång sträcka. En omväxlande promenad/löpsträcka i naturskön skog med bl.a träbroar över bäck och dammar. Här finns också ett rikt djurliv.

I rekreationsområdet finns upplysta elljusspår, ett utegym, en stor lekplats och flera eldplatser, varav en under tak.

Facebook: facebook.com/Jordbodalen