Hjärt- och lungräddning

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Vid ett hjärtstopp kan en tidig insats från de personer som är först på plats vara direkt livsavgörande. Det kan vara skillnaden mellan liv och död.

Vid plötsligt hjärtstopp, som inte sällan orsakas av en hjärtinfarkt, övergår hjärtats normala rytm oftast i ett så kallat kammarflimmer (ventrikelflimmer) och pumpförmågan upphör då omedelbart att fungera. Detta är en katastrof för hjärnan, som är beroende av syresatt blod för att kunna fungera, och om den drabbade ska överleva måste hjärtrytmen återställas inom ett par minuter.

Den omedelbara behandlingen är hjärt-lungräddning, helst inom första minuten. Därefter helst inom 3-5 minuter en stöt från en hjärtstartare.

Hjärt-lungräddningen håller i gång kroppens blodcirkulation och minskar risken för hjärnskador, och stöten från en hjärtstartare kan starta om hjärtat så att det kan pumpa själv igen.

Börja med att larma 112 och starta hjärt-lungräddning omedelbart

Fortsätt med hjärt- lungräddning tills professionell hjälp anländer. Använd tillgänglig hjärtstartare även om du inte har utbildning. Hjärtstartaren talar om för dig vad du ska göra.

Bröstkompressioner
Placera din ena handlov mitt på bröstbenet mellan bröstvårtorna, placera din andra hand ovanför den andra. Tryck ned bröstkorgen minst 5 cm (ej mer än 6 cm). Håll en takt av 100- 120 tryck/min. Tryck 30 gånger

Inblåsningar
Öppna luftvägen och håll en hand på pannan, böj huvudet bakåt och lyft upp hakan med andra handens pek- och långfinger. Knip om personens näsa, placera din mun tätt intill den drabbades och blås in luft tills bröstkorgen höjer sig. Gör 2 inblåsningar.

Fortsätt att göra 30 kompressioner och ge 2 inblåsningar tills hjälp anländer eller att personen andas med normala andetag. Om ni är flera livräddare på plats, hämta närmaste hjärtstartare, anslut och följ de talade råden. Minimera avbrott i Hjärt- och lungräddningen.

Vissa moment i hjärt-lungräddning av barn skiljer sig något från hjärt-lungräddning av vuxna – men i en akutsituation är det däremot bättre att ge hjärt-lungräddning som för vuxna, men med mindre kraft till ett barn, än att inte göra något alls.

G Pettersson 2021-06-12

Källa: Svenska rådet för hjärt-lungräddning Hbg Nu - extern länk!