Helsingborgs Stadsteater

Helsingborgs stadsteater bedriver sedan 1921 teaterverksamhet för en först och främst lokal och regional publik.

Teatern producerar mellan sex och tio uppsättningar per spelår, oftast på egen hand men också genom samproduktioner med andra scenkonstinstitutioner och med det fria kulturlivet.

Webbplats: www.helsingborgsstadsteater.se
Facebook: facebook.com/helsingborgsstadsteater