Gustav Adolfs kyrka – Helsingborg

Gustav Adolfs kyrka i Helsingborg är församlingskyrka i Gustav Adolfs församling i Lunds stift. Kyrkan ligger centralt placerad i stadsdelen, omgiven av en stor mängd affärer och en omfattande daglig torghandel.

Vid slutet av 1800-talet hade den nya stadsdelen Söder vuxit sig lika stor som den gamla stadskärnan och behovet av en ny kyrka var stort.

Kyrkan är placerad vid Gustav Adolfs torg och bildar fond till Nedre Nytorgsgatans gatuaxel. Kyrkan är utförd i nygotisk stil med fasader av huvudsakligen rött förbländertegel och vilar på en låg sockel i ljus granit.

Facebook: facebook.com/pages/Gustav-Adolfs-kyrka-Helsingborg