GeBlod – Helsingborg

Fler kan rädda liv. I svensk sjukvård behövs i snitt en blodpåse i minuten, dygnet runt, året om.

Som blodgivare gör du en viktig insats och hjälper till att ständigt fylla på blodlagret.

Att ge blod räddar liv men tyvärr är det alldeles för få som är blodgivare.

Välkommen till GeBlod – Blodcentralen Helsingborg.

Du får ge blod om du
Är mellan 18 och 60 år.
Väger minst 50 kg.
Har ett blodvärde på 125 g/L för kvinnor och 135 g/L för män.
Har en giltig legitimation och ett svenskt personnummer.

Varje år behöver Skånes region nyrekrytera 5 800 blodgivare. Omsättningen är stor och lagret av blod alltid en färskvara.

Webbplats: www.geblod.nu
Facebook: facebook.com/geblod