Fredriksdals friluftsmuseum

Fredriksdal Museer och Trädgårdar med Fredriksdals friluftsteater – Helsingborg

Friluftsmuseum och botanisk trädgård
I Fredriksdals marker betar djur och på ängarna skördas hö. Här samsas åkrar med skog, stad med landsbygd. Markerna sköts på historiskt ekologiskt sätt. Hus i stad och på landsbygd berättar om människor i Sydsverige och tider som flytt. Ta dig en närmare titt på Skånes djur och natur. Historia, historier och en glimt av framtiden får du av bara farten.

Här ligger även Fredriksdalsteatern, anlagd efter franskt mönster 1927 med tuktade häckar av avenbok och lind, ligger som ett grönt smycke mellan Franska parken och Stadskvarteren. Här spelas det utsålda skrattlystna farser om somrarna.

Webbplats: www.fredriksdal.se
Facebook: facebook.com/fredriksdalmuseertradgardar