Flaggor i Helsingborg

Från vänster, EUs, Sveriges, Nordens, Helsingborgs, Luggudes och Skånes flagga/or.

Helsingborgs stadsflagga

Helsingborgs stadsvapen med den röda byggnaden.

Stadsvapnet härstammar från ett sigill från slutet av 1400-talet. Den röda byggnaden på stadsvapnet symboliserar Helsingborgs slott som revs nästan helt och hållet vid slutet av 1600-talet. Kärnan var det enda som lämnades orört.

På 1910-talet tyckte den historieintresserade riksdagsmannen och konsuln Oscar Trapp att en stad med en så lång historia som Helsingborg borde ha ett passande stadsvapen.

Luggude härads flagga

Med häradsvapnet, som ej var officiellt fastställt – i blått fält ett svävande andreaskors av silver.

Luggude var ett härad* i nordvästra Skåne, i dåvarande Malmöhus län. Det motsvaras idag av Helsingborgs, Höganäs och Bjuvs kommuner samt en del av Svalövs kommun. Namnet Luggude är troligen mycket gammalt och dess härkomst är omtvistad. Genom namnets ursprung i hednisk religion kan man härleda att häradet har existerat som någon form av särskild sammanslutning sedan hednisk tid.

*Härad är mindre folk- och landområden, vilkas huvudsyfte ursprungligen verkar ha varit av rättslig natur, nämligen upprätthållandet av allmän ordning och säkerhet.

Skånes flagga

En svensk landskapsflagga – röd med gult nordiskt kors.

Det finns två flaggor för Skåne, en vapenflagga med ett griphuvud, och en korsflagga.

Korsflaggan förknippas normalt med landskapet Skåne, men kan ibland förekomma som symbol för hela Skåneland, det vill säga Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm.

Svenska flaggan

En korsflagga med ett gult nordiskt kors på blå botten.

De första riktiga beläggen för flaggan är från 1500-talet. Korset symboliserar kristendomen medan färgernas exakta ursprung är mer oklart. Blått och gult (som representation för guld) förekom dock tidigt i heraldiska symboler för Sverige, som till exempel vapnet tre kronor, och var överlag vanliga i den medeltida heraldiken.

Enligt en legend om Sveriges flagga såg Erik den helige det gula korset på den blå himlen när han landsteg i Finland under det första svenska korståget år 1157.

Nordens flagga

En rekonstruktion av det riksbanér som användes av Erik av Pommern som kung över Kalmarunionen – gul med ett rött nordiskt kors.

I början av 1400-talet bestämde kung Erik att man skulle ha en gemensam nordisk flagga och att den skulle vara gul med ett rött kors. Den nordiska flaggan är alltså äldre än den svenska som kom först på 1500-talet. Den återinfördes 1985 som en symbol för Norden.

EU-flaggan

Europeiska flaggan, även känd som det europeiska emblemet, utgörs av en cirkel av tolv gula stjärnor på blå botten.

Den är vanligtvis associerad med Europeiska unionen, och dess föregångare Europeiska gemenskaperna, som antog flaggan som sin under 1980-talet. Emellertid var flaggan från första början framtagen av Europarådet, som skapade den redan 1955, och den symboliserar därför Europas enande och identitet i en vidare betydelse.

Antalet stjärnor på flaggan har aldrig varit relaterat till antalet medlemsstater i någon av organisationerna, utan symboliserar enhet.

Nordisk korsflagga
En typ av flaggor som används av i främst norra Europa där korsarmarna inte ligger i flaggans mitt utan närmare flaggstången.

Det finns belägg för att korsflaggor har använts i Norden sedan 1200-talet, och det finns mynt som antyder att dannebrogen möjligen kan ha använts redan på 1100-talet. Korset symboliserar kristendomen, och det är inte osannolikt att de nordiska korsflaggorna har ett samband med de nordiska korstågen.

Andreaskors
Krysskors, X-kors eller snedkors är ett kors med diagonalt ställda balkar, så att det formar ett X. Det är uppkallat efter aposteln Andreas, som enligt legenden led martyrdöden på ett sådant kors.

Källa: wikipedia.org Hbg Nu - extern länk!