Flagga eller Vimpel – Flaggregler

Sveriges flagga tillhör alla oss som bor i Sverige och som nationalsymbol ska flaggan förstås behandlas med respekt.

Flagga eller Vimpel
När flaggan är hissad ska det normalt vara ljust ute. Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt. Den är avsedd att pryda flaggstången när flaggan inte är hissad. På allmänna flaggdagar bör vimpeln undvikas, då hissas den svenska flaggan.

Flaggan bör hissas klockan 08.00 och halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00.

Vimpeln däremot, får vara hissad dygnet runt. Den är avsedd att pryda flaggstången när flaggan inte är hissad. På hissad vimpel ska det blå fältet vara vänt uppåt.

Generellt gäller följande flaggningstider – Den 1 mars till den 31 oktober hissas flaggan klockan 08.00. Den 1 november till den 28 (29) februari hissas flaggan klockan 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast klockan 21.00. Om flaggan är belyst får den vara hissad efter solens nedgång.

Flagga
Flaggan är själva flaggduken, den som är avsedd att hissas på stång eller mast. Flaggans storlek varierar beroende på flaggstångens längd, men den ska alltid ha sina lagstadgade proportioner.

Fana
Fanan är avsedd att bäras och består därför av en flaggduk fäst vid en stång. Till skillnad från flaggan har fanan fastställda mått. Höjden: 100 cm och längden 160 cm.

Vimpel
Vimpeln består av ett långsträckt band av flaggduk.

Svensk vimpel består av ett blått och ett gult fält som smalnar av mot spetsen. Till försäljning förekommer även en vimpel med ett gult kors, men denna ska inte användas.

Flaggdagar
Man flaggar när man känner för det, oftast vid familjehögtidsdagar som födelsedagar, bröllop med mera och självklart även på av riksdagen fastställda allmänna flaggdagar.

 • 1 januari – nyårsdagen
 • 28 januari – konungens namnsdag
 • 12 mars – kronprinsessans namnsdag
 • Påskdagen
 • 30 april – konungens födelsedag
 • 1 maj
 • Pingstdagen
 • 29 maj – Veterandagen
 • 6 juni – Sveriges nationaldag och svenska flaggans dag
 • Midsommardagen
 • 14 juli – kronprinsessans födelsedag
 • 8 augusti – drottningens namnsdag
 • Dag för val till riksdagen
 • 24 oktober – FN-dagen
 • 6 november – Gustav Adolfsdagen
 • 10 december – Nobeldagen
 • 23 december – drottningens födelsedag
 • 25 december – Juldagen

Utländsk medborgare som bor i Sverige har, även på Sveriges flaggdagar, full rätt att hissa den egna nationsflaggan. Det får dock bara finnas en nations flagga på varje flaggstång.

G Pettersson 2021-06-18

Källa: Flaggfabriken Kronan Hbg Nu - extern länk!