Filborna skogspark – Barnens skog

Filborna skogspark med Barnens skog är ett natur- och parkområde i östra delarna av Helsingborg, där du har möjlighet till högst varierande naturupplevelser och goda möjligheter till rekreation, lek och friluftsliv.

Ett stort antal promenadvägar och stigar gör det möjligt att röra sig runt i området under hela året. Där kan du följa årstidernas växlingar, med vårens första blommor, sommarens rika grönska och höstens färger i orange och rött.

Webbplats: www.helsingborg.se