Eldningsförbud – Helsingborg

Om du planerar att elda på sommaren när det är torrt, kan du kontrollera om det råder eventuella eldningsförbud hos din kommun och din länsstyrelse. Du kan också kontakta den lokala räddningstjänsten för frågor om brandrisk och eldning.

Eldningsförbud
Det är kommunen eller länsstyrelsen som beslutar om att utfärda föreskrifter om eldningsförbud.

Kommunerna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk). Brandrisken kan vara stor även om det precis har regnat – marken under det översta lagret kan fortfarande vara mycket torrt. Eldningsförbud innebär generellt att du inte får använda öppen låga utomhus.

  • Du får inte grilla med kol och briketter på kommunens fasta grillplatser på allmänna platser.
  • Du får inte grilla på tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar.
  • Du får inte använda engångsgrillar eftersom dessa står direkt på marken.
  • Det går bra att grilla på din egen tomt om du använder en fast hemmagrill. Men var försiktig! Placera alltid grillen långt ifrån brännbart material, gärna på en grus- eller stensättning. Se till att ha tillgång till vatten att släcka med om det skulle börja brinna.
  • Du får inte använda sprit- eller gasolkök i skog och mark, även om det är uppställt på ett underlag som inte kan börja att brinna.

Vad göra om någon bryter mot eldningsförbudet
Börja med att berätta om att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om du fortfarande inte får någon respons så ta hjälp av polisen via 112 eller 114 14 beroende på hur akut det är.

Straff för att bryta mot eldningsförbudet
Om du eldar när det är eldningsförbud kan du få böter. Om brand uppstår handlar det om allmänfarlig vårdslöshet och det kan ge från sex månaders fängelse och dagsböter upp till fyra års fängelse om brottet anses vara grovt.

Brandriskprognoser
Under tidsperioden 1 april – 31 oktober uppdateras brandriskprognosen här på www.rsnv.se dagligen. Under övrig tid sker uppdatering endast vid extrema väderförhållanden med ihållande torka.

Källa: helsingborg.se Hbg Nu - extern länk!