Bruces skog Helsingborg

Bruces skog är ett kommunalt naturreservat i Helsingborg och ett av kommunens mest uppskattade rekreationsområden. Här kan man uppleva ett varierat landskap med allt från betesmarker, ängar och våtmarker till skogsområden.

I skogen finns både skogsstigar och sträckor som är anpassade för barnvagn och rullstol. Det finns även en 5,5 km lång cykelled, hundhägn där hundar kan röra sig fritt, vindskydd och grillplatser.

Webbplats: www.helsingborg.se
Facebook: facebook.com/pages/Bruces%20Skog