Beredskapsmuseet – Helsingborg

Beredskapsmuseet är Sveriges enda museum i en bevarad underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget, det förr så hemliga Batteri Helsingborg. Ett spännande museum, ett besök som är både intressant och lärorikt, oavsett ålder.

I samband med den tyska ockupationen av Danmark och Norge 1940 togs beslut om byggandet av ett kraftigt kustartilleribatteri vid Öresund och Nordvästra Skåne. Idag kan du bland annat besöka 4.pjäs, kanonen Maja i sin bunker. I bunkern får du veta mer om batteriet och dess uppgifter som inte tog slut med andra världskriget.

Webbplats: www.beredskapsmuseet.com
Facebook: facebook.com/Beredskapsmuseet