AKUT – upptäck en stroke

Varje år drabbas upp emot 30 000 personer i Sverige av stroke, varav många i yrkesverksam ålder. För att snabbt kunna identifiera tecken på stroke har Hjärt-Lungfonden tagit fram AKUT-testet.

Vad är symtomen på stroke?
• Ansiktet hänger. Förlamning i ansiktet?
• Kroppsdel. Ena armen kan inte hållas i luften i tio sekunder.
• Uttal. Språket är sluddrigt och orden kommer fel.
• Tiden är dyrbar.

Ett symptom räcker. Ring omedelbart 112!

AKUT

Ansikte
Be personen le.
Om ena mungipan hänger eller om ansiktet ser snett ut- ring 112!

Kropp
Säg åt personen att sträcka båda armarna rakt fram.
Om ena armen faller ned inom tio sekunder – ring 112!

Uttal
Be personen upprepa en mening som ”Det är vackert väder idag.”
Har personen sluddrigt tal eller tappar ord – ring 112

Tid
Agera blixtsnabbt, varje sekund är livsviktig!
Misstänker du en stroke ska du aldrig tveka – ring 112!

Vanliga symtom vid stroke är
• Halvsidig förlamning eller domningar – ofta inom ena kropps- och ansiktshalvan.
• Synrubbningar – i form av synnedsättning eller förlust av synen på ena ögat eller del av bortfall av synfältet på båda ögonen.
• Tal- och språkrubbningar. Svårt att tala och att förstå tilltal, att läsa, skriva och räkna.
• Balansrubbningar eller yrsel, svårt att styra rörelserna eller svårt att gå.
• Blixtrande huvudvärk (främst vid hjärnblödning).

Källa: Hjärnfonden Hbg Nu - extern länk!