Hesa Fredrik

VMA – Hesa Fredrik

Hesa Fredrik – VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten som används vid allvarliga olyckor och störningar i viktiga samhällsfunktioner där allmänheten kan utsättas för fara.

Läs hela ...