Systembolaget – Helsingborg

Systembolagets uppdrag baserar sig på omsorgen om folkhälsan. Visionen är att skapa ett samhälle där alkoholdrycker njuts med omsorg om hälsan så att ingen tar skada.

Systembolaget bidrar med kunskap, både när det gäller mat och dryck och alkoholens påverkan på hälsan. På så vis vill Systembolaget inspirera till medvetna dryckesval och ett hälsosammare förhållningssätt till alkohol.

Systembolaget finns i Helsingborg i centrum, på Råå och Berga/Drottninghög.

Webbplats: www.systembolaget.se
Facebook: facebook.com/Systembolaget

Facebook: facebook.com/Systembolaget – centrum
Facebook: facebook.com/Systembolaget – Råå