Slopade Corona-restriktioner

Rekommendationer som slopas från den 9 februari

 • Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar: Deltagartak, krav på avstånd mellan sällskap och storlek på sällskap, och möjligheten att ställa krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Serveringsställen: Begränsningar av sällskapets storlek samt krav på avstånd och stängningstid tas bort.
 • Mässor: Deltagartak, kvadratmeterbegränsningar och krav på vaccinationsbevis tas bort.
 • Handelsplatser och platser för kultur och fritidsverksamhet: Kvadratmeterbegränsningar tas bort.
 • Långväga kollektivtrafik: Krav på sittande resenärer och munskydd vid trängsel eller om man ej kan hålla avstånd tas bort.
 • Privata sammankomster i till exempel hyrda lokaler: Deltagartak tas bort.
 • Cuper, tävlingar eller större aktiviteter inomhus: Ej längre avrådan från att ordna eller delta i dessa.
 • Sociala sammankomster: Rådet att avstå större sociala sammanhang tas bort.

Detta gäller efter den 9 februari 2022

 • Alla som är sjuka och misstänker att de har covid-19 rekommenderas att stanna hemma och undvika nära kontakt med andra människor.
 • Den som är ovaccinerad rekommenderas även fortsatt att vara särskilt försiktig, undvika trängsel och inomhusmiljöer där många människor samlas. För de som har riskfaktorer eller är över 50 år är det särskilt viktigt.
 • En återgång till arbetsplatsen bör ske successivt.
 • Universitet och högskolor som hittills har haft delvis distansundervisning rekommenderas en successiv tillbakagång.
 • Hälso- och sjukvården och omsorgen behöver fortsätta vidta riskreducerande och förebyggande åtgärder så länge det finns en omfattande smittspridning i samhället.
 • har Folkhälsomyndigheten tagit fram en ny provtagningsindikation som fokuserar testning på patienter och personal inom hälso- och sjukvård och omsorg.

Källa: Regeringen