“Nya” Fågelsångsgatan

Fågelsångsgatan och Norra Storgatan byggs om.

Syftet med ombyggnaden är att skapa bättre förutsättningar för cyklister, säkrare trafik, bredare trottoarer, få in mer grönska, öppna upp för uteserveringar och skapa platser där människor trivs och vill vara.

Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Parkeringsplatserna behålls utmed gatan i den mån det går. Stråket får också mer grönska och bättre belysning. Går arbetet som planerat är det klart våren 2022.

Vad innebär en cykelgata?
Cykelgata är en relativt ny typ av gata som används för att främja cykling i täta gatumiljöer. Cykelgator passar där det inte finns utrymme för att bygga separerade cykelbanor. Syftet är att förbättra framkomligheten och underlätta för cyklisterna genom att låta dem ta plats i gaturummet. På cykelgatan är det tillåtet för bilar att köra, men på cyklisternas villkor.

På en cykelgata gäller följande

  • Fordon får inte föras med högre hastighet än 30 kilometer i timmen.
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.
  • En förare som kör in på en väg som är cykelgata har väjningsplikt mot fordon på cykelgatan.
  • En förare av ett motordrivet fordon ska anpassa hastigheten till cykeltrafiken.
  • En förare har också väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna kursen när föraren kommer in på en väg från en cykelgata.
  • Den högsta tillåtna hastigheten märks ut med vägmärke.

Läs mer om cykelgata här: transportstyrelsen.se.

Webbplats: helsingborg.se

Dela