Alla hjärtans dag – Valentine’s Day

Alla hjärtans dag är en vanlig benämning i Sverige på Valentindagen, den 14 februari. Den kallas också Sankt Valentins dag eller vändagen.

Sankt Valentin
Eller Sankt Valentinus är beteckningen på åtminstone tre olika personer som led martyrdöden på 200- eller 300-talet. Det är oklart vilken av dem som gett upphov till minnesdagen den 14 februari.

Firandet av helgonet Valentinus den 14 februari började inom den katolska kyrkan redan i slutet av 400-talet. Men som sagt – exakt vem denne var är oklart. Flera olika martyrer med namnet Valentinus från 200- och 300-talet är dokumenterade, även om nästan ingenting konkret är känt om dem. Kopplingen till romantik och kärlek uppkom först under medeltiden, i England, Skottland och norra Frankrike, med en sedvänja att genom lottning para ihop ungdomarna två och två inför vårens och sommarens lekar och danser.

Den kanske mest kända Sankt Valentin är Valentinus, en präst i antikens Rom. Han lär ha halshuggits den 14 februari 269 e.Kr., under kejsar Claudius II förföljelse av kristna. Han valde martyrdöden istället för att avsäga sig sin tro. Hans brott var att han skulle ha vigt kristna par.

14 februari
Alla hjärtans dag är en kalendarisk högtid som är ny i Sverige och Norden, trots att den har medeltida ursprung. Dagens namn är Valentin efter ett romerskt helgon, om vilket inte mycket är känt. Anledningen till att han är ihågkommen i vår tid är att 14 februari på medeltiden ansågs vara den dag då fåglarna bildade par.

I Sverige har firandet av Sankt Valentin och alla hjärtans dag inte förekommit i någon större utsträckning förrän på 1960-talet, efter att det av kommersiella skäl lanserades och möjligen också utifrån amerikansk kulturell påverkan.

Källa: Nordiska museét ‎Hbg Nu - extern länk!